Bureau

watertorenArchitectenbureau Ben gillissen werkt als eenmansbureau binnen het ontwerpers collectief LN46. Een tweetal architecten, een grafisch vormgever en een bouwkundige werken hier aan projecten van zeer uiteenlopende aard en omvang. De permanente uitwisseling van ideeen tussen de autonoom opererende ontwerpers met verschillende invalshoeken op het ontwerpen leidt tot verrassende resultaten.
Ir Ben Gillissen gebruikt de als projectarchitect in een grote organisatie opgedane ervaring om opdrachtgevers in een direct persoonlijk contact van dienst te zijn gedurende het hele traject van de concept vorming, het ontwerp tot de uitvoering van projecten. Tot de opdrachtgevers van het bureau behoren particulieren, projectontwikkelaars, woningbouwverenigingen en gemeenten.