Locatie studie Pouwelse

Locatie studie Pouwelse

Onderzoek naar de geschiktheid van een locatie voor het vestigen van een gezondheidscentrum: ligging, bereikbaarheid en uitstraling in samenhang met indelingsmogelijkheden en massaopbouw (bebouwingsdichtheid) voor een wisselend aantal participanten.

Project: Locatie Pouwelse
Opdrachtgever: samenwerking huisartsen, apotheek en fysiotherapeuten
Locatie: Vlissingen
Type: Locatie studie
Ontwerp: 2008 – 2010
Status: vooronderzoek
Programma: : 3 huisartsenpraktijken, huisartsenpost, groepspraktijk voor fysiotherapie, apotheek
Woningen, zorgkantoor.
Terrein oppervlak: 1540 m2