Openbare bibliotheek Vlissingen “Het Spui”

Openbare bibliotheek Vlissingen

 

Het gebouw is ontworpen als intergraal onderdeel van het stedelijk weefsel. Hierbij is naar het juiste evenwicht tussen herkenbaarheid als publiek gebouw en volledige opname in de ritmiek van de stad. De locatie wordt begrensd door een drietal pleinen. Tussen deze pleinen en een verbindende straat is een vierkante plattegrond ontwikkeld. Deze is samengesteld uit bestaande panden van verschillende bouwjaren en een L-vormige nieuwbouw. In het hart van het bouwblok is een atrium geprojecteerd waarin trappen en loopbruggen de diverse niveaus met elkaar verbinden en diagonale zichtlijnen de verschillende functies met elkaar in relatie brengen.

 

Project: Openbare bibliotheek

Opdrachtgever: Stichting Bibliotheek innovatie  Vlissingen

Locatie:  Vlissingen

Type: Nieuwbouw – Herbestemming

Ontwerp:  1997 – 1999

Status: gerealiseerd

Programma: Openbare Bibliotheek – boekwinkel – vvv kantoor

Bruto oppervlak nieuwbouw : 2360 m2

Bruto oppervlak renovatie    :  820 m2