Watertoren Nieuw Lekkerland

Watertoren Nieuw Lekkerland

In een korte verkenning is de mogelijkheid voor het inbouwen van appartementen in de toren onderzocht. De toren staat buiten het dorp tussen de oude en de nieuwe rivierdijk van de Lek en biedt op alle bouwlagen uitzicht over de rivier.

De 5 geprojecteerde appartementen beslaan ieder anderhalve bouwlaag. Het vloeroppervlak wordt vergroot door inbreng van insteek verdiepingen, waarmee de ruimtelijke kwaliteit van de hoge ruimtes blijft gehandhaafd. De appartementen zijn rechtstreeks per lift bereikbaar.

De nieuwe trap, tevens vluchtweg, is buiten de toren geplaatst als symbool van het nieuwe gebruik van de toren. Het gesloten karakter van de gevels blijft gehandhaafd door het aanbrengen van persroosters waarachter raamopeningen in het benodigde daglicht kunnen voorzien en buitenruimten kunnen worden gerealiseerd. Op het dak is een toevoeging in staal en glas geprojecteerd.

 

Tussen de beide dijken is een derde woondijk geprojecteerd waarin een aantal woningen en het parkeren voor de toren appartementen zijn voorzien.

 

Project: watertoren Nieuw lekkerland

Opdrachtgever:  particulier

Locatie: Nieuw Lekkerland

Type: herbestemming

Ontwerp:  2010

Status: voorstudie

Programma: 5 appartementen

Bruto vloeroppervlak: 580 m2