Watertoren Zandvoort

Watertoren Zandvoort

In opdracht van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed is een studie uitgevoerd naar de potenties voor hergebruik van de watertoren van Zandvoort een van de weinige watertorens uit de wederopbouwperiode .

Voor de vlak achter de boulevard gesitueerde toren zijn 3 modellen uitgewerkt: horeca met culturele ruimte, appartementen en een hotelfunctie.

Het gebouw bestaat uit een drietal gestapelde betonnen waterreservoirs omhuld door een gesloten metselwerk gevel. De kwaliteit van het uitzicht van de toren is bij de bouw na de tweede wereldoorlog  gehonoreerd met een 2 verdiepingen tellende lantaarn.

Aanvulling van het daglicht wordt gerealiseerd door delen van de gemetselde gevel geperforeerd uit te voeren met een in de omgeving voorkomend motief. De karakteristieke massiviteit van de gevel blijft hiermee intact. De vluchtwegen lopen via door deze perforaties geventileerde buitenruimten.

 

Project: Watertoren Zandvoort

Opdrachtgever: Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed

Locatie: Zandvoort

Type: Herbestemming

Ontwerp:  2011

Status: voorstudie

Programma opties: appartementen, hotel, kunstcentrum/horeca

Bruto vloeroppervlak: toren 920 m2